Tuỳ thuộc vào cách chọn giá cho 1 điểm cược mà bạn có mức gửi tối thiểu khác nhau. Bong88 cho phép bạn đặt cược thấp nhất là 3 điểm, bạn chọn mức giá 30k, bạn sẽ phải nạp 90k. Bạn chọn mức giá 100k, bạn sẽ phải nạp 300k. 

 

Giá /Điểm

100k/điểm

50k/điểm

Thấp hơn

Chương trình tri ân

 

 

Làm tròn Credit

mỗi ngày

>=0.5 Được làm tròn lên

<0.5 Giữ nguyên điểm lẻ

Giữ nguyên điểm lẻ

Vd: 5.2 vẫn là 5.2

Giữ nguyên điểm lẻ

Vd: 5.2 vẫn là 5.2​

Hoa hồng nhân 4

 

 

Hoa hồng nhân 5

 

Hoa hồng nhân 6

Dành cho Vip